Uvodní stránka / Title page

Jste bytové družstvo?

Mezi služby poskytované společenství vlastníků a bytovým družstvům patří zejména:

 • stanovení záloh pro vlastníky a jejich každoroční aktualizace na základě ročního vyúčtování
 • vedení účetnictví v průběhu roku, zaúčtování faktur od dodavatelů, bankovních výpisů,
  vydaných faktur (pokud je např. část domu pronajímána apod.), pokladních dokladů;
 • měsíční sledování plateb záloh vlastníků, jejich vyhodnocování
  a informování výboru společenství o aktuálním stavu plateb;
 • provádění ročního vyúčtování dle dohodnutých rozpočítacích kritérií
  (osoby, čtvereční metry, odečty měřičů atd.);
 • vypracování ekonomických analýz hospodaření,příprava podkladů pro výroční schůze vlastníků atd.;
Pavlicová Ludmila
Ing. Frantová Naděžda

Hroznová Lhota 170
Budova obecního úřadu
tel., fax: 518 327 784
tel.: 518 327 304
info@eko-servis.cz
Kompletní účetní, mzdová a personální agenda pro klienty z celé České republiky
Ekoservis 2010