Uvodní stránka / Title page

Jste fyzická osoba (OSVČ)?

Fyzické osoby využívají našich služeb jak při běžném každodenním provozu, tak při speciálních transakcích. Pro fyzické osoby vedeme jak daňovou evidenci, tak podvojné účetnictví, zajistíme rovněž přechod z jednoho typu na druhý. Připravíme všechny podklady pro bezproblémový průběh kontrol finančního úřadu, správně a včas podaná hlášení a přehledy pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Poradíme a pomůžeme klientům s realizací všech transakcí a s jejich zdaněním, doporučíme nejvhodnější časový rámec dané transakce.

Další služby

  • vedení mezd dodavatelským způsobem;
  • tvorba vnitropodnikových směrnic;
  • vedení skladového hospodářství;
  • řešení problémů s dlužníky, vystavování upomínek, sledování pohledávek a návrhů opatření (spolupráce s právníky).
Pavlicová Ludmila
Ing. Frantová Naděžda

Hroznová Lhota 170
Budova obecního úřadu
tel., fax: 518 327 784
tel.: 518 327 304
info@eko-servis.cz
Kompletní účetní, mzdová a personální agenda pro klienty z celé České republiky
Ekoservis 2010