Uvodní stránka / Title page

Jste právnická osoba?

Významnou skupinu našich klientů tvoří právě právnické osoby, proto jsme schopni nabídnout dlouholeté zkušenosti nejen ve vedení účetnictví, ale také v oblasti:

  • vedení mezd dodavatelským způsobem
  • tvorby vnitropodnikových směrnic;
  • vedení skladového hospodářství;
  • řešení problémů s dlužníky, vystavování upomínek,
    sledování pohledávek a návrhů opatření (spolupráce s právníky);
  • spolupráce s auditorem;
  • rekonstrukce účetnictví, využívání mimořádných opravných prostředků;
  • účtování a poradenství při fúzích, přeměnách společností, zakládání nových společností apod.;
  • spolupráce se znalci při oceňování majetku.
Pavlicová Ludmila
Ing. Frantová Naděžda

Hroznová Lhota 170
Budova obecního úřadu
tel., fax: 518 327 784
tel.: 518 327 304
info@eko-servis.cz
Kompletní účetní, mzdová a personální agenda pro klienty z celé České republiky
Ekoservis 2010