Služby

Domů - Služby

Naše služby

Účetnictví

Přenechte nám Vaše starosti s účetnictvím a věnujte se nadále svému podniku bez zbytečných starostí..
Více

Mzdové účetnictví

Nemáte čas na vyřizování personální a mzdové agendy? Právě pro takové případy nabízíme, že se.
Více

Účtováni on-line (outsourcing)

Současným podnikatelským trendem je soustředit se především na vlastní podnikatelskou činnost a všechny podpůrné aktivity.
Více

Významnou skupinu našich klientů tvoří právě právnické osoby, proto jsme schopni nabídnout dlouholeté zkušenosti nejen ve vedení účetnictví, ale také v oblasti:

 • vedení mezd dodavatelským způsobem
 • tvorby vnitropodnikových směrnic;
 • vedení skladového hospodářství;
 • řešení problémů s dlužníky, vystavování upomínek,
  sledování pohledávek a návrhů opatření (spolupráce s právníky);
 • spolupráce s auditorem;
 • rekonstrukce účetnictví, využívání mimořádných opravných prostředků;
 • účtování a poradenství při fúzích, přeměnách společností, zakládání nových společností apod.;
 • spolupráce se znalci při oceňování majetku.

Fyzické osoby využívají našich služeb jak při běžném každodenním provozu, tak při speciálních transakcích. Pro fyzické osoby vedeme jak daňovou evidenci, tak podvojné účetnictví, zajistíme rovněž přechod z jednoho typu na druhý. Připravíme všechny podklady pro bezproblémový průběh kontrol finančního úřadu, správně a včas podaná hlášení a přehledy pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Poradíme a pomůžeme klientům s realizací všech transakcí a s jejich zdaněním, doporučíme nejvhodnější časový rámec dané transakce.

Další služby

 • vedení mezd dodavatelským způsobem;
 • tvorba vnitropodnikových směrnic;
 • vedení skladového hospodářství;
 • řešení problémů s dlužníky, vystavování upomínek, sledování pohledávek a návrhů opatření (spolupráce s právníky).

Mezi služby poskytované společenství vlastníků a bytovým družstvům patří zejména:

 • stanovení záloh pro vlastníky a jejich každoroční aktualizace na základě ročního vyúčtování
 • vedení účetnictví v průběhu roku, zaúčtování faktur od dodavatelů, bankovních výpisů,
  vydaných faktur (pokud je např. část domu pronajímána apod.), pokladních dokladů;
 • měsíční sledování plateb záloh vlastníků, jejich vyhodnocování
  a informování výboru společenství o aktuálním stavu plateb;
 • provádění ročního vyúčtování dle dohodnutých rozpočítacích kritérií
  (osoby, čtvereční metry, odečty měřičů atd.);
 • vypracování ekonomických analýz hospodaření,příprava podkladů pro výroční schůze vlastníků atd.;

Dlouhodobě evidujeme mezi našimi klienty neziskové organizace, především zájmová sdružení (sportovní kluby, zájmové spolky, mateřská centra, kulturní kluby a spolky). Mezi neziskové organizace spadají rovněž státní školy všech typů (mateřské, základní, střední, umělecké), jejichž zřizovatelem jsou obecní, městské nebo krajské úřady. Kromě vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání pomáháme připravovat podklady pro žádosti o finanční granty a dotace, které těmto subjektům významně usnadňují financování činnosti.

Soukromým školám jakéhokoli typu zajistíme kompletní vedení účetní a mzdové agendy, vedení evidence školného na jednotlivé studenty, přípravu podkladů pro dotace, granty a jejich následné účtování. Poskytujeme ekonomické poradenství a finanční analýzy dle konkrétních požadavků klienta.

Podnikání v zemědělství je specifické odvětví, které vyžaduje také široké znalosti legislativních norem. Fyzickým i právnickým osobám podnikajícím v oblasti zemědělství nabízíme nejen kompletní vedení účetní a mzdové agendy, ale také přípravu podkladů pro čerpání dotací a jejich následné účtování.